Skip to main content
De Groene Inval - Natuur Milieu Educatief Centrum
 • WIE ZIJN WIJ

  ORGANISATIE

  • Beheer

   Het beheer van de De Groene Inval is in handen van Kylie Verkaart. Tijdens het drukke tuinseizoen krijgt zij versterking door enkele collega’s, die op hun beurt worden ondersteund door onze vrijwilligers.

   Vrijwilligers

   De groep vrijwilligers is onmisbaar bij de uitvoering allerlei activiteiten. Zij brengen ieder kennis en kwaliteiten mee. De een vindt het heerlijk om kinderen te enthousiasmeren over de tuin en de natuur. Een ander houdt van wieden en snoeien en wil lekker met zijn handen in de grond bezig zijn. Sommigen zijn goed op de hoogte van het ecologisch en duurzaam tuinieren. Gereedschappen en het gebouw worden met veel zorg onderhouden.

   Vind jij het fijn om buiten bezig te zijn? Werk je graag met natuur, volwassenen en kinderen? Steek je handen uit de mouwen en meld je aan als vrijwilliger! Wij waarderen jouw inzet.

   Vrijwilliger worden?

    

   Het is natuurlijk ook mogelijk om ons financieel te ondersteunen om te zorgen dat we ons als Natuur en Educatief Centrum steeds kunnen blijven vernieuwen en ontwikkelen.

   Stichting en Bestuur

   De Stichting Natuur- en Milieu Centrum heeft conform haar statuten als doel:

   1. het zonder winstoogmerk bevorderen van het natuur- en milieubewust gedrag van de bevolking van de gemeente Baarn, met name van de jeugd. 
   2. Het in contact brengen van mensen met de waarden van natuur en milieu, zodat zij zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving.

    

   De stichting ontvangt subsidie van de gemeente Baarn en wordt daarnaast financieel ondersteund door donateurs en sponsoren

   Het bestuur van De Groene Inval bestaat uit:

   Bernard Noordman - Voorzitter

   Job Claushuis - Secretaris

   Sikko de Vries - Penningmeester, Vice voorzitter

   Louk Kerkhoffs - Algemeen lid, Educatie advies

   Naast bestuur taken hebben wij overigen leden/functies:

   Fenje Bolt - aspirant-bestuurslid

   De bestuursleden zijn vrijwilligers, zij krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden

Vertrouwens persoon DE Groene Inval