Skip to main content
De Groene Inval - Natuur Milieu Educatief Centrum

Geschiedenis van de de School- en Werktuinen Baarn

 

"De kinderen moeten er werken maar ook van leren houden. Daardoor leren ze andermans werk goed te respecteren en te begrijpen hoeveel zorg, moeite en ijver verbonden zijn aan het winnen van gezonde bodemproducten en meer oog te krijgen voor de natuur...."

Commissie voor School- en Werktuinen notulen 1924

In 1924 werd School- en Werktuinen Baarn opgericht op initiatief van mevr. C. Poelman en dhr. C.G. Werner. Eerst waren de tuintjes te vinden op het complex achter het R.K. zusterhuis aan de Kerkstraat, daar waar nu de Schilderswijk ligt. Jaren later was het te vinden aan de Geerenweg. Nog steeds zijn de tuintjes daar te vinden. 

 

oud 04

 

In 1959 werd de Stichting School- en Werktuinen opgericht met 270 schooltuinen in haar beheer. Op diverse locaties in Baarn kregen veel Baarnse leerlingen van klas 5 en 6, nu groep 6, 7 en 8, de kans om te leren hun eigen groenten en bloemen te verbouwen. Op 2 mei 2006 werd de Stichting omgezet in de Stichting Natuur- en Milieu Centrum Baarn, waaraan op 31 januari 2007 de gemeente Baarn de voorantwoordelijkheid volledig overdroeg. Ondanks de naamswijzingen zal het nog wel even duren voordat het begrip "School- en Werktuinen" uit de volksmond verdwenen is. 

 

oud 01

 

oud 03