Skip to main content
De Groene Inval - Natuur Milieu Educatief Centrum

vertrouwenspersoon

Een extern vertrouwenspersoon is onafhankelijk en heeft geen belangen en relaties met andere medewerkers. Met een extern vertrouwenspersoon weet je zeker dat hij/zij zelf geen deel uitmaakt van de klacht. Een extern vertrouwenspersoon is objectief. Gesprekken blijven tussen de melder en de betreffende vertrouwenspersoon, waardoor de kans op “besmettelijkheid” op de werkvloer wordt voorkomen. De melder kan  altijd desgewenst anoniem blijven.

Rijksstraatweg 165
2024 DE, Haarlem
Kvk: 87786516