Skip to main content
De Groene Inval - Natuur Milieu Educatief Centrum

Wie Zijn wij

Organisatie

 • Beheer

  Het beheer van de De Groene Inval is in handen van Kylie Verkaart. Tijdens het drukke tuinseizoen krijgt zij versterking door enkele collega’s, die op hun beurt worden ondersteund door onze vrijwilligers.

  Vrijwilligers

  De groep vrijwilligers is onmisbaar bij de uitvoering allerlei activiteiten. Zij brengen ieder kennis en kwaliteiten mee. De een vindt het heerlijk om kinderen te enthousiasmeren over de tuin en de natuur. Een ander houdt van wieden en snoeien en wil lekker met zijn handen in de grond bezig zijn. Sommigen zijn goed op de hoogte van het ecologisch en duurzaam tuinieren. Gereedschappen en het gebouw worden met veel zorg onderhouden.

  Vind jij het fijn om buiten bezig te zijn? Werk je graag met natuur, volwassenen en kinderen? Steek je handen uit de mouwen en meld je aan als vrijwilliger! Wij waarderen jouw inzet.

  Vrijwilliger worden?

  Het is natuurlijk ook mogelijk om ons financieel te ondersteunen zodat we onze activiteiten als Natuur- en Educatiefcentrum steeds kunnen blijven uitvoeren en vernieuwen.

  Stichting en Bestuur

  De Stichting Natuur- en Milieu Centrum heeft conform haar statuten als doel:

  1. het zonder winstoogmerk bevorderen van het natuur- en milieubewust gedrag van de bevolking van de gemeente Baarn, met name van de jeugd. 
  2. Het in contact brengen van mensen met de waarden van natuur en milieu, zodat zij zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving.

   

  De stichting ontvangt subsidie van de gemeente Baarn en wordt daarnaast financieel ondersteund door donateurs en sponsoren

   

  Het bestuur van De Groene Inval bestaat uit:

  Bernard Noordman - Voorzitter

  Job Claushuis - Secretaris

  Sikko de Vries - Penningmeester

  Louk Kerkhoffs - Algemeen lid, Educatie advies

  Fenje Bolt - aspirant-bestuuslid 

  De bestuursleden zijn vrijwilligers, zij krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.