Skip to main content
De Groene Inval - Natuur Milieu Educatief Centrum

Plantenproject (Floralia)

 • niveau:

  Groep 6
 • Thema:

  planten
 • vorm:

 • tijdsinvestering:

  Zelf in te vullen
 • binnen/buiten:

  binnen
 • locatie:

  School en thuis
 • Periode:

  Maart t/m juni

Heeft uw school interesse?

Voor vragen over het leskist en project aanbod, kunt u ons mailen of contact opnemen met jullie NME coördinator


Het project bestaat uit de volgende onderdelen:
1. de plantjes
2. de werkboekjes
3. een plantenles
4. plantententoonstelling
De kinderen krijgen in maart elk 2 plantjes en een plantenboekje mee naar huis. In het plantenboekje staat informatie over de planten en hun verzorging. Aan het project is een plantenles (half mei) verbonden. De kinderen brengen de planten mee naar school en dan wordt aan de hand van de planten over de verzorging gesproken. Eind juni wordt met de planten een tentoonstelling ingericht in De Groene Inval.

 

- met bijbehorende plantenles (half mei )
- met afsluitende tentoonstelling
 3e vrijdag juni